Samstag, 29. Dezember 2007***** We LOVE Justin Timberlake *****
2. Juni 2007
en absolute traummaa....gset guet us, hät e wältklass stimm und tanzt wie en gott!
Lieblingssong Tän:
...can anybody out there hear me...
Lieblingssong Dän:
...viiil zvill zum ufzelä...

Keine Kommentare: